Disclaimer

VARG Outdoor&Travel is een handelsnaam van Berguv Vof


Berguv Vof (Kamer van Koophandel: 57471339), hierna te noemen Berguv Vof , verleent u hierbij toegang tot www.varg-outdoor.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Berguv Vof behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid


Berguv Vof spant zich in om de inhoud van www.varg-outdoor.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.varg-outdoor.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Berguv Vof.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.varg-outdoor.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Berguv Vof.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.varg-outdoor.nl. Berguv Vof oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.


Voor op www.varg-outdoor.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Berguv Vof nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Berguv Vof en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Berguv Vof, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd