Privacy Policy

Hoe gaan wij om met uw privacy?


VARG Outdoor&Travel respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierbij gebruiken wij uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.

VARG Outdoor&Travel zal uw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

VARG Outdoor&Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy.

VARG Outdoor&Travel is een handelsnaam van Berguv Vof.